Kontakt:

 

Ernst Åströms Kappaffär Eftr. AB

Västerlånggatan 40

111 29 Stockholm

 

tel  08-411 69 28

 

bankgiro  165-2239

org.nr  556053-7200